Øygarden klatresenter. Foto: Alf Alden

Om oss

Øygarden klatresenter held til i Kjøpmannsvågen på Toftøy. Klatresenteret er drifta av Cirka AS. Lokalet ligg under Rongesundbrua. Det er parkeringsplasser rett ved  senteret. 

Du kan bestille brattkortkurs eller melde deg inn i klatresenteret ved å gå inn på facebook. Der sender du ein melding til oss på facebooksiden Brattkortkurs Øygarden.
Du er og velkommen innom dersom du vil ha ei omvisning av senteret! 

Link: https://www.facebook.com/Brattkortkurs-%C3%98ygarden-107354784276021

Lokalet ligg ved siden av Rongesundet Båtuleige, og er på kartet merka med ein grøn sirkel

Øygarden klatresenter. Foto: Olav Erik Sebjørnsen