Døgnåpent klatresenter

 

Medlemmer har fri tilgong til klatresenteret når medlemskontrakten er signert og avgifta er betalt. Døgnåpent.

Vi håpar å sjå deg der! 

Velkommen!

Rutediskusjon og taktikkprat.

Utfordringar og moro for unger, ungdom og vaksne.